DZIEDZICZENIE UMASZCZENIA U KING CHARLES SPANIEL

black and tan ruby tricolor blenheim
Umaszczenie rodziców Umaszczenie szczeniąt
black and tan + black and tan
 • wszystkie szczenięta black and tan, ale jeżeli obywdwoje rodzice niosą gen ruby mogą sporadycznie pojawić się szczenięta o umaszczeniu ruby,
 • w przypadku długotrwałego kojarzenia tylko i wyłączenie osobników black and tan mogą zacząć zanikać mahoniowe znaczenia (jest to uważane za wadę)
black and tan + ruby
 • jeżeli black and tan niesie gen ruby szczenięta będą w umaszczeniu black and tan i ruby
 • jeżeli black and tan nie niesie genu ruby wszystkie szczenięta urodzą się w umaszczeniu black and tan
ruby + ruby
 • z tego skojarzenia mogą urodzić się tylko szczenięta o umaszczeniu ruby,
 • w przypadku długotrwałego kojarzenia tylko psów o umaszczeniu ruby obserwuje się czasami tendencję do rozjaśniania pigmentu nosa, oczu i warg
tricolor + tricolor
 • wszystkie szczenięta tricolor, ale jeżeli obydwoje rodzice niosą gen blenheim mogą sporadycznie pojawić się szczenięta o umaszczeniu blenheim,
 • w przypadku długotrwałego kojarzenia tylko i wyłączenie osobników o umaszczeniu tricolor mogą zacząć zanikać mahoniowe znaczenia (jest to uważane za wadę)
tricolor + blenheim
 • jeżeli tricolor niesie gen blenheim szczenięta będą w umaszczeniu tricolor i blenheim
 • jeżeli tricolor nie niesie genu blenheim wszystkie szczenięta urodzą się w umaszczeniu tricolor
blehneim + blenheim
 • z tego skojarzenia mogą urodzić się tylko szczenięta o umaszczeniu blenheim,
 • w przypadku długotrwałego kojarzenia tylko psów o umaszczeniu blehneim obserwuje się czasami tendencję do rozjaśniania pigmentu nosa, oczu i warg
black and tan + tricolor
 • najczęściej szczenięta black and tan, mogą pojawić się również ruby (oba kolory najczęściej z rozległymi białymi znaczeniami, które są uważane za wadę; sporadycznie mogą pojawić się również ruby oraz black and tan bez białych znaczeń);
 • jeżeli black and tan niesie gen łaciatości mogą pojawić się również szczenięta tricolor i blenheim (bardzo często z mocnym pigmentem)
black and tan + blenheim
 • szczenięta black and tan, czasami także ruby (oba kolory najczęściej z rozległymi białymi znaczeniami, które są uważane za wadę; sporadycznie mogą pojawić się również ruby oraz black and tan bez białych znaczeń);
 • jeżeli black and tan niesie gen łaciatości mogą pojawić się również szczenięta tricolor i blenheim (bardzo często z mocnym pigmentem)
ruby + tricolor
 • szczenięta black and tan, czasami także ruby (oba kolory najczęściej z rozległymi białymi znaczeniami, które są uważane za wadę; sporadycznie mogą pojawić się również ruby oraz black and tan bez białych znaczeń);
 • jeżeli ruby niesie gen łaciatości mogą pojawić się również szczenięta tricolor i blenheim (bardzo często z mocnym pigmentem)
ruby + blenheim
 • szczenięta ruby (najczęściej z rozległymi białymi znaczeniami, które są uważane za wadę; sporadycznie mogą pojawić się również ruby bez białych znaczeń)
 • jeżeli ruby niesie gen łaciatości mogą pojawić się również szczenięta blenheim

UWAGA: W powyższej tabeli celowo użyto "nienaukowe" słownictwo, a także pewne uproszczenia w celu lepszego wyjaśnienia podstawowych zasad przekazywania umaszczenia.