PERŁA Rubinowy Skarb w wieku 1 roku i 8 miesięcy/1 year and 8 montjhs old

(Paddy i Perła)

Zdjęcia Perły znajdziesz również tutaj/ Perla's photos you can see also: