PADDY od Dvou Orechu w wieku 1 roku i 9 m-cy/1 year and 9 months old

Zdjęcia Paddiego znajdziesz również tutaj/ Paddy's photos you can see also: