HERMIONA w wieku 2 lat i 9 miesięcy/2 years and 9 months old

Zdjęcia Hermiony znajdziesz również tutaj/ Hermiona's photos you can see also: